Pyogenic Liver Abscesses in Patients With Malignant Disease

Ta-Sen Yeh, Yi-Yin Jan, Long-Bin Jeng, Tsang-Long Hwang, Tzu-Chieh Chao, Rong-Nan Chien, Miin-Fu Chen
1998 Archives of Surgery  
doi:10.1001/archsurg.133.3.242 pmid:9517733 fatcat:zdzqidvmgfagzbrxtiymvpv3oq