Modernite, Gürültü ve Sessizlik: Sosyolojik Bir Eleştiri

Mehmet TAN
2021 Sosyolojik Bağlam Dergisi  
Gürültü, insanları rahatsız eden ve onlar üzerinde olumsuz etkiler bırakan her türlü ses olarak bilinmektedir. Gürültünün toplumlara göre farklı anlamlar taşıdığı ve bu durumun sosyolojik olarak değerlendirilme gerekliliği öne çıkmaktadır. Bu çalışma sosyal bir olgu olarak gürültünün insan ve onun yaşadığı toplum üzerindeki etkilerine odaklanmaktadır. Modern dünyanın bir temsili olarak kentler; kalabalık nüfuslar, farklı kültürel topluluklar, trafik sesleri gibi gürültü olaylarına sahne
more » ... ır. Bu anlamda kentsel alanların sessiz kalma gibi bir lüksü olmadığı gibi sessizliğe erişim de oldukça maliyetli ve zor olabilmektedir. Ayrıca günümüz toplumunda öne çıkan popüler kültür ve müzik gürültünün önemli kaynakları arasında yer almaktadır. Müzikteki ses ve ritim bir hareketlilik sağlarken gürültüyü de onaylayabilmektedir. Müziğin yüksek ses ile dinlenilmesi ve giderek elektronikleşmesi gürültünün müzik alanında kullanıldığını göstermektedir. Gürültü, toplumsal hayatı etkilediği gibi kişilerarası ilişkilere de yansımaları olabilmektedir. Gürültünün, sosyal ilişkilere olumsuz etkileri olmakla birlikte bir iletişim tarzı olarak da kullanılabilmektedir. Çalışma, teorik olarak gürültünün toplumsal hayattaki yerini ve etkisini tartışmaktadır. Sonuçta sosyal bir olgu olarak gürültüye atfedilen anlamlar onun modern dünyanın bir paradoksu olduğunu göstermektedir. Zira bir taraftan modern dünya gürültüyü artırırken ve onaylarken diğer taraftan gürültünün neden olduğu olumsuzlukları kabul etmekte ve bazen çözümler üretme çabasına girmektedir.
doi:10.52108/2757-5942.2.2.7 fatcat:o2rgwveirzej7issu2yyx7bwui