Austrian Advokaten Ordnung: The legal profession act of 1852 and its application in the territory of Vojvodina

Attila Čokolić
2018 Glasnik Advokatske komore Vojvodine  
SAŽETAK: Ovim radom opisan je pregled advokature u XVIII. st. kakva je bila na prostoru istočnog dijela Habsburške Monarhije, u koji dio su pripadale Hrvatska, Slavonija i Vojvodina. Da bi se bolje razumijela uloga advokature, autor se u radu bavio sudskim i upravnim aparatom u istom povijesnom vremenu, kao i društvenim okolnostima. Polovinom XIX. st. izazvane revolucionarnim zbivanjima u cijeloj Europi, tako i u Habsburškoj Monarhiji, nastale su i krucijalne promjene u advokaturi. Uveden je
more » ... aturi. Uveden je 1848/49. g. prvo Provizorni odvjetnički red, da bi ga već 24. srpnja 1852. g. zamijenio novi Odvjetnički red, koji je stupio na snagu 1. siječnja 1853. g. i uveden za Ugarsku, Hrvatsku, Slavoniju, tamiški Banat i Srbsku Vojvodinu, s izuzetkom Vojne krajine. Detaljno se razrađuje ovaj prvi moderan odvjetnički zakon prema sadržaju zakonskog teksta, i njegovo teritorijalno važenje. Da bi se postigla cjelovitost historijskog konteksta u odnosu na pravo, sadržana je i organizacija sudstva u Hrvatskoj, Slavoniji i dijelu Vojvodine do 1886., odnosno 1925. g. Na kraju se nalazi autorov zaključak o općem značenju ovog zakona koji je bio na snazi u Hrvatskoj i Slavoniji, te srijemskom dijelu Vojvodine sve do zakonske regulative advokature u Kraljevini SHS, godine 1929. Autor dodaje tekstu rada i popis advokata koji su djelovali u Srijemu 1925. g., iz Imenika advokata koji je vodio Odvjetnički od-* Tekst je objavljen u izvornom obliku, bez lektorskih intervencija redakcije Glasnika AKV.
doi:10.5937/gakv1812235c fatcat:pouextzn6nch5jq6ltmkcwupyi