Hvordan man skaber foretagsomme entreprenører: SKUB metoden og effectuation logik*

Af Kirketerp, Steffen Korsgaard
unpublished
Resumé Entreprenørskab er blevet et centralt begreb inden for politik og ledelse. Derfor er der stigende fokus på hvordan vi kan udvikle fl ere og bedre entreprenører og entreprenørielle medarbejdere. Den stigende interesse for entreprenørskabsundervisning er i begraenset grad blevet fulgt op af en teoretisk funderet didaktik, som understøtter entreprenørskabsundervisningens saeregenhed. I denne artikel beskrives en undervisningsdidaktik med udgangspunkt i effectuation logik og i den såkaldte
more » ... UB metode. Endvidere diskuteres centrale spørgsmål i vores forståelse af, hvad entreprenørskab er.
fatcat:kg5q3g6655cmnpfk5rqpwqphoi