Zihin Yetersizliği Olan Bireylerin Matematik Eğitimleri İle İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi

Hafize Gamze KIRMIZIGÜL
2021 e-International Journal of Educational Research  
Özet: Bu araştırmanın amacı, zihin yetersizliği olan bireylere matematik eğitimi ile ilgili 1987 ve 2020 yılları arasında yapılmış olan araştırmaların kronolojik, metodolojik ve tematik açılardan analizini yapmak ve gözden geçirmektir. Araştırma kapsamında zihin yetersizliği olan bireylere matematik eğitimi ile ilgili 47 çalışma tespit edilmiştir. Araştırma kapsamındaki çalışmaları analiz etmek için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda, araştırmada elde edilen bulgulara dayalı
more » ... ak; çalışmaların çoğunlukla 2019 yılında gerçekleştiği sonucuna ulaşılmış; ayrıca, çalışmaların 2008 yılından itibaren ivme kazandığı ve artış gösterdiği de araştırma sonuçlarına yansımıştır. Zihin yetersizliği olan bireylere matematik öğretimi ile ilgili çalışmalar en çok yüksek lisans tezi türünde yapılmıştır. Zihin yetersizliği olan bireylere matematik eğitimi ile ilgili yapılmış olan çalışmalarda; çoğunlukla yöntem olarak nicel araştırma yöntemi tercih edilmiş ve bu kapsamda deneysel olarak tek denekli araştırma modelleri kullanılmıştır. Tek denekli araştırma modellerinin kullanıldığı çalışmaların çoğunda; denekler arası çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. Çalışmaların önemli bir çoğunluğu 1 ile 3 aralığında değişen katılımcı sayısıyla gerçekleşmiştir. Zihin yetersizliği olan bireylere matematik öğretimi ile ilgili yapılmış olan çalışmaların büyük ve önemli bir kısmında veri analiz yöntemi olarak grafiksel analiz kullanılmıştır. Ayrıca, çalışmaların büyük bir bölümü sayılar ve işlemler öğrenme alanı kapsamında yapılmış ve genellikle toplama işlemi konu başlığına yönelik gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ulaşılan sonuçlar kapsamında; özellikle farklı yöntem veya tekniklerin kullanıldığı, nispeten daha fazla katılımcı ile araştırmalar yürütülmesi önerilebilir.
doi:10.19160/e-ijer.875469 fatcat:zuyedsrmxjbx5bftsf7ij7mjeq