"Je kako je, bit će bolje"

Marijana Kletečki Radović, Ivana Tutić Grokša
2021 European Journal of Bioethics  
Subjektivna dobrobit obuhvaća doživljaj trenutne i buduće životne situacije. Trenutna razina subjektivne dobrobiti može biti prediktor zdravlja, produktivnosti, prihoda, kvalitete socijalnih odnosa, čak i mortaliteta. Nezaposlenost je prepoznata kao jedna od životnih okolnosti koje na duži period najviše smanjuju subjektivnu dobrobit. Cilj provedenog kvalitativnog istraživanja bio je dobiti uvid u subjektivnu dobrobit nezaposlenih korisnika zajamčene minimalne naknade mlađe odrasle dobi.
more » ... om analizom intervjua dobiveni su podaci o doživljaju životne situacije i percepciji budućnosti sudionika te su prikazani kroz ovaj rad. U zaključnim razmatranjima izneseni su prijedlozi za unapređenje prakse, s naglaskom na pristupu socijalnog rada i javnozdravstvenu pristupu.
doi:10.21860/j.12.2.1 fatcat:n2kc3jtdyzgn5fn2lgxsbtsunm