** To the didactics of the political arithmetic
K didaktice politické aritmetiky

Otomar Pankraz
1929 Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky  
This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library http://project.dml.cz 49 žáci -a je jich na 70% -zápasí s nedostatkem hmotných pro středků i s přírodou. A přece u nás návštěva cvičeni stoupá; tito ubožáci platí žádaných 40*-Kč bez reptání. Jest ovšem mnohdy nutno učiniti jisté ústupky, na př. povoliti lhůtu k zaplaceni a p., ale to jest přece maličkost. Další důvod proti,
more » ... ůvod proti, množství nepovinných předmětů, kolise s hrami atd., mohl by se právě objeviti zase u nás, kde opravdu již zaniklo nepovinné kreslení na vyšším* oddělení, zpěv, ženské ruční práce -ale doufám-, že nezaniknou fysikální cvičení. Ovšem, čímdále, tím menší počet,žáků v nižších třídách cvičení naše zeslabí, are nezničí. Až bude nejhůře, spojím obe nejvyšší třídy v jedno oddělení, a po přechodnou diobu bude se pracovati dále ob rok. A tak, probírám-li z článku jedem důvod za druhým, kterým se vysvětluje nezavedení, nebo zaniknutí prakt. cvičení fysikálních; vidím, že ani jeden není tak vážný, aby mohl. přesvědčiti. To cí tíme zejména my na opuštěných horských ústavech. Bojím se však, zvláště když čtu v článku některé »také« dů vody, že kolegové neuváděli příčiny osobní, jako na př. své obavy z obtíží, nedostatek ochoty neb energie, po případě snad i pohodl nost. Některé z těchto důvodů daly by se omluviti stářím kolegů; však kolik by to bylo případů? Přece mi nikdo nenamluví, že jsou na 55% reálek, 82% reál. gymnasií, 87% ref. reál. gymnasií a 85% gymnasií kolegové tak staří, že by cvičení nemohli vésti! Školní úřady obtíží nečiní, naopak, z vlastní zkušenosti vím, že cvičení podporují. Nehledejme tedy vinu bůhví kde, hledejme ji nejdříve v sobě! Prosím, aby se kolegové na mne nehoršili, že posuzuji ostře, ale je to v zájmu dobré věci -v zájmu výuky fy sice, ale také, a na to nebudiž zapomínáno, i v zájmu stavovském. "• V Jilemnici, dne 23. prosince 1928. OTOMAR PANKRAZ:
doi:10.21136/cpmf.1929.124031 fatcat:22xmilwdtzcqzmgfvrkznxifx4