САМАРҚАНД СУНЬИЙ СУВ ҲАВЗАЛАРИДА ЯШОВЧИ КАРПСИМОН БАЛИҚЛАРНИНГ ГЕЛЬМИНТОФАУНАСИ ВА УЛАРНИНГ ЭКОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

F.I.Qurbonov Z.N.Muhammadiyev
2022 Zenodo  
Samarqand viloyatida joylashgan turli tipdagi sun'iy suv havzalaridagi baliqlarini gelmintlar bilan zararlanishiga oid ma'lumotlar keltirilgan. Tajriba jarayonida sun'iy tipdagi havzalarda boqilayotgan karpsimon baliqlarda uchraydigan gelmentlarni faunasi haqida to'liq ma'lumotlar keltirilgan.
doi:10.5281/zenodo.7016343 fatcat:l2gvovuyyngn5g6wbjauiva35u