Cilt:3, Sayı:1, 2013,46-60/Ordu Univ

Süleyman Şenyurt, Selin Sivas, Ordu Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü
2013 Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg   unpublished
ÖZET Bu çalışmada, bir  eğrisinin Frenet vektörleri , , T N B ve birim Darboux vektörü C olmak üzere NC-Smarandache eğrisi tanımlanarak bu eğri ile birlikte NB veTNB-Smarandache eğrilerinin eğrilik ve torsiyonu hesaplanmıştır. ABSTRACT In this paper, Firstly we define NC-Smarandache curve, then we calculate the curvature and torsion of NB and TNB-Smarandache curves together with NC-Smarandache curve. Here T, N and B are Frenet vectors of a curve α and vector C is unit Darboux vector.
fatcat:mpbavmbslfghdibpujmoyddcba