Complicated course of anomalous origin of right coronary artery in the left sinus of Valsava in a professional ice hockey player. A case report

Markéta Sovová, Eliška Sovová, Martin Sluka, Milan Kamínek, Martin Kocher, Jaromír Ožana
2020 Cor et Vasa  
Please cite this article as: Sovová M, Sovová E, Sluka M, et al. Complicated course of anomalous origin of right coronary artery in the left sinus of Valsava in a professional ice hockey player. A case report. Cor Vasa 2020;62:431-434. ARTICLE INFO SOUHRN Kazuistika popisuje případ 37letého profesionálního sportovce -hokejového hráče -s maligní variantou anomálního odstupu pravé koronární tepny z levého aortálního sinu a stenózy pravé koronární tepny. Vzhledem k odmítnutí podstoupit
more » ... stoupit kardiochirurgický zákrok byla provedena perkutánní koronární intervence (PCI) s implantací stentu. Vzhledem k restenóze stentu byla PCI tentýž rok opakována. Po čtyřech letech od první intervence koronarografie odhalila 50% stenózu pravé koronární tepny způsobené umístěním stentu. V souvislosti s vyprovokováním nesetrvalé komorové tachykardie při zátěžovém vyšetření byl poté u pacienta indikován aortokoronární bypass, který byl úspěšně proveden v prosinci 2019. Tato práce popisuje neobvyklý případ u aktivního sportovce a způsobilost sportovce ke sportu. ABSTRACT We present a case report of an athlete TS, 37-year-old ice hockey player with a malignant variant of anomalous right artery (AAOCA) and stenosis of the right artery. Owing to refusal to undergo cardiosurgery, a percutaneous coronary intervention (PCI) was done using a stent implantation with repetition of the procedure in one year because of stent restenosis. Four years after the fi rst PCI, a new coronary angiogram showed 50% stenosis of the right coronary artery caused by the position of the stent. The man was indicated for aortocoronary bypass and this was carried out successfully in December 2019. The paper comments on the unusual course in an active athlete and athlete's eligibility for sports.
doi:10.33678/cor.2020.075 fatcat:g6nxngdvr5cbpju5n5s3gtlvke