Albert Camus'nün Yanlışlık Adlı Oyununda Kişiler Ve Uzamlararası Karşıtlıklar The Disagreements Among The Characters and Settings in The Play Cross Purpose by Albert Camus

Abdullâtif ACARLIOĞLU
2007 Tiyatro Ara  
ÖZET Bu çalışmada, başlığından anlaşıldığı gibi Albert Camus'nün Yanlışlık adlı oyunundaki kişiler ve uzamlar arasındaki karşıtlıklar araştırılmış ve bu karşıtlıklar kesitler halinde yapısal bir bağlamda ele alınmıştır. Değer-nesneyi ele geçirmeye çalışan kimi kişiler arasındaki ilişkiler, birliktelik ilişkisinden karşıtlıklar ilişkisine dönüşürken, kimileri arasında baştan sona süregelen karşıtlıklar izlenmiştir. Kişi karşıtlıkları yanında dönüşüme uğramayan iki de uzam karşıtlığı
more » ... ıtlığı saptanmıştır. Sonunda, kişi karşıtlıklarının bir cinayet, iki intihar ve bir ruhsal yıkıma neden olmasıyla, karşıtlıkların ne denli güçlü olduğu ortaya çıkarken, uzam karşıtlıklarının oyunda yadsınamayacak bir yeri olduğu görülmüş ve kişi karşıtlıklarının temelinde asıl uzam karşıtlıklarının bulunduğu sonucuna varılmıştır. ABSTRACT This study discussed the disagreements not only among the characters but also settings in the play Cross Purpose by Albert Camus. These disagreements were examined in a structural framework in sequences. When the purposes are crossed it was observed that the type of relationship of changed from agreement to disagreement or vice versa. However, there seems to be a constant disagreement among some characters. Besides the * Doç.Dr. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi.
doi:10.1501/tad_0000000013 fatcat:lzu5cquktvehbcxeavyto6n4am