A study on the effects of potassium borohydride in pulp and paper production from black locust (Robinia pseudoacacia L.) wood

Mustafa ÇİÇEKLER, Saniye ERKAN, Ahmet TUTUŞ
2021 Turkish Journal of Forestry  
 Received (Geliş tarihi): 13.01.2021, Accepted (Kabul tarihi): 09.02.2021 Citation (Atıf): Çiçekler, M., Erkan, S., Tutuş, A., 2021. A study on the effects of potassium borohydride in pulp and paper production from black locust (Robinia pseudoacacia L.) wood. Abstract: In this study, the effects of potassium borohydride (KBH 4 ) added to the cooking liquor (white liquor) in pulp and paper production from black locust (Robinia pseudoacacia L.) woods on the chemical, physical and optical
more » ... and optical properties of the pulp were investigated. Soda (NaOH) method, which is one of the environmentally friendly cooking methods, was used in the pulp production from R. pseudoacacia woods. By adding 0, 0.3, 0.5 and 0.7% KBH 4 to the white liquor, four different cooking experiments were carried out. The yields, kappa numbers and viscosity values of the pulps were measured with the relevant standards. Test papers were produced from each pulp and their physical and optical properties were determined. With 0.7% KBH 4 added to the cooking solution, the total yield and viscosity increased by 9.54% and 10.4%, respectively compared to KBH 4 -free pulp, while the kappa number decreased by 9.48%. As a result of statistical analysis, it has been observed that there is no significant difference between the physical and optical properties of the papers produced from KBH 4 -free and KBH 4 -added pulps. Consequently, it was concluded that adding KBH 4 to the white liquor in the pulp production from R. pseudoacacia wood with soda method, positively affected the chemical properties of the pulps and did not have a significant effect on the physical and optical properties. Yalancı akasya (Robinia pseudoacacia L.) odunundan kağıt hamuru ve kağıt üretiminde potasyum borhidrürün etkileri üzerine bir çalışma Özet: Bu çalışmada, yalancı akasya (Robinia pseudoacacia L.) odunlarından kağıt hamuru ve kağıt üretiminde pişirme çözeltisine (beyaz çözelti) eklenen potasyum borhidrürün (KBH 4 ) kağıt hamurunun kimyasal, fiziksel ve optik özellikleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. R. pseudoacacia odunlarından kağıt hamuru üretiminde çevre dostu pişirme yöntemlerinden biri olan Soda (NaOH) yöntemi kullanılmıştır. Beyaz çözeltiye %0, 0.3, 0.5 ve 0.7 KBH 4 ilave edilerek dört farklı pişirme deneyi gerçekleştirilmiştir. Kağıt hamurlarının verimleri, kappa sayıları ve viskozite değerleri ilgili standartlara bağlı kalınarak ölçülmüştür. Her bir deneyden elde edilen kağıt hamurlarından test kağıtları üretilerek fiziksel ve optik özellikleri belirlenmiştir. Beyaz çözeltiye eklenen %0.7 KBH 4 ile toplam verim ve viskozite, KBH 4 içermeyen kağıt hamurlarına göre sırasıyla %9.54 ve %10.4 artarken, kappa sayısı %9,48 azalmıştır. İstatistiksel analizler sonucunda KBH 4 içermeyen ve KBH 4 katkılı kağıt hamurlarından üretilen kağıtların fiziksel ve optik özellikleri arasında önemli bir fark olmadığı görülmüştür. Sonuç olarak, yalancı akasya odunlarından soda yöntemi ile kağıt hamuru üretiminde pişirme çözeltisine KBH 4 ilave edilmesinin kimyasal özellikleri olumlu yönde etkilediği, fiziksel ve optik özellikler üzerinde belirgin bir etki göstermediği sonucuna varılmıştır.
doi:10.18182/tjf.860207 fatcat:4ivxszfjcrdl7a4nd6jo5ydr5m