EENIGE BESCHOUWINGEN OVER GRONDSLAGEN DER INRICHTINGSLEER (vervolg)

J. Paardekooper
1925 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
doi:10.5117/mab.2.10933 fatcat:737ckdq5grc5ba6ierjz632f4q