Global risks and non-religious eschatology: the problem of eschatological ideas of modernity research

I. K. Vitiuk
2019 Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки  
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки. Вип. 2 (86) 6 information space of the modern world does not leave a person with the opportunity to be unaware of the global risks eschatological by nature. У статті аналізується есхатологічна модель уявлень про трагічні перспективи існування людства, як така, що включає дві великі групи напрямів дослідження: релігійну та нерелігійну есхатологію. Указано, що нерелігійною есхатологією можна вважати напрям
more » ... нь ролі глобальних ризиків планетарного плану на основі наукового підходу в аналізі причин можливого есхатологічного сценарію розвитку земної історії. Науковцями в даному випадку приділяється увага виявленню чинників чи об'єктів, внаслідок яких існує загроза знищення людства, а також вони здійснюють оцінку ймовірності всепланетарних катастроф. Ще один напрям їхнього пошуку складає фактів про глобальні природні катастрофи, які мали місце раніше в історії нашої планети. Автор зазначає, що дані науковці уникають вживання поняття "есхатологія" та його похідних, натомість вживаючи поняття "глобальні ризики". Ми також стверджуємо, що подібне зумовлене прагнення вчених, насамперед представників природничих наук, відмежуватися від напрацьованих історично релігійною думкою попереджень (віщувань) про скінченність не лише людського життя, але й людства як такого, під впливом надприродних чинників. Автором наголошується необхідність поглибленого аналізу праць представників так званої нерелігійної есхатології з боку сучасних релігієзнавців, щоб здійснювати порівняння й узагальнення різних сценаріїв розвитку людства, в тому числі напрацьованих у межах різних теологічних думок та релігійної філософії. Стверджуємо, що сучасне глобальне інформаційне поле не дає людям можливості не усвідомлювати наявність глобальних ризиків. У статті проаналізовано глобальні загрози нерелігійного змісту, які розглядаються колом науковців як потенційно ймовірні. Вказано, що глобальне інформаційне поле сучасного світу не залишає людині шансів бути неусвідомленим щодо глобальних ризиків есхатологічного характеру. Ключові слова: релігійна свідомість, есхатологічні погляди, глобальні ризики, нерелігійна есхатологія, фільми катастроф, а-логіка, повсякденність
doi:10.35433/philosophicalsciences.2(86).2019.5-16 fatcat:zlogqrp52rhs7bhtyjis4lj7be