Ani ölüme neden olan hipertrofik kardiyomiyopati ve ileti sistemi bozukluðunda görülen morfolojik deðiþiklikler: iki olgu sunumu

Ayhan Özcan, Harun Tuðcu, Çaðlar Özdemir, Bülent Celasun
unpublished
fatcat:ariwnw3fczekpgutmalhyp5i24