Katecheza odpowiedzią na niebezpieczeństwa zagrażające grupom religijnym

Łukasz Simiński
2019 Studia Pelplińskie  
Streszczenie Parafia jako wspólnota wspólnot jest przestrzenią wzrastania katolików w wierze, ale także i miejscem, gdzie działają i rozwijają się małe wspólnoty. Grupy religijne zrzeszające katolików świeckich są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania parafii, ale także pomocne w permanentnej formacji chrześcijan. W niniejszym artykule ukazano istotę oraz znaczenie funkcjonowania małych grup i wspólnot religijnych w przestrzeni eklezjalnej. Podjęto również próbę wskazania niebezpieczeństw
more » ... niebezpieczeństw czyhających na członków grup religijnych oraz sposobów ich przezwyciężania. W eliminowaniu zagrożeń szczególną uwagę zwrócono na możliwości, jakie niosą ze sobą roztropna troska duszpasterzy oraz dojrzała synteza katechezy z formacją w poszczególnych ruchach i grupach.
doi:10.12775/splp.2019.026 fatcat:hvec2cv6ljdvdi6ayuhvzg6opm