Вплив властивостей задруковуваного матеріалу на виготовлення друкованих нанофотонних систем

Ольга Олександрівна Сарапулова
2014 Технологія і техніка друкарства  
УДК 655.3.026 © О. О. Сарапулова, аспірантка, НТУУ «КПІ», Київ, Україна ВПЛИВ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗАДРУКОВУВАНОГО МАТЕРІАЛУ НА ВИГОТОВЛЕННЯ ДРУКОВАНИХ НАНОФОТОННИХ СИСТЕМ Досліджено вплив властивостей задруковуваного матеріалу (паперів та плівок) на особливості поліграфічного виготов лення нанофотонних систем і на фотолюмінесцентні власти вості одержаних друкованих покриттів з нанорозмірними фотоактивними елементами. Показано, як підібрати опти мальні параметри технологічного процесу для забезпечення
more » ... у для забезпечення необхідних показників фотолюмінесценції друкованих нано фотонних систем залежно від типу і властивостей задрукову ваного матеріалу. Ключові слова: задруковуваний матеріал, друк паковань, нанофотонні системи, фотолюмінесценція.
doi:10.20535/2077-7264.3(45).2014.36483 fatcat:zega6gmecvfnlgtkhglkyehsye