Uczyć na miarę naszych czasów. Nowe technologie na lekcjach języka obcego w nauczaniu początkowym

Jakub Adamczewski
2020 Edukacja elementarna w teorii i praktyce  
Celem przedstawionego artykułu jest zaprezentowanie rozwiązań ­opartych na nowych technologiach w celu skuteczniejszego nauczania języków obcych w nauczaniu początkowym. Na podstawie raportów z badań oraz literatury proponuję zestaw aplikacji oraz stron internetowych do pracy z uczniem w wieku wczesnoszkolnym. Uwzględniając możliwości rozwojowe dziecka oraz podstawę programową w kontekście edukacji językowej; prezentuję przykładowe działania z wymienionymi narzędziami. Artykuł ma spełnić
more » ... ł ma spełnić funkcję informacyjną oraz edukacyjną w kontekście organizowania przez nauczyciela procesu lekcyjnego z uwzględnieniem współczesnych udogodnień technologicznych. Zmiany zachodzące w polskiej edukacji pozwalają na włączanie nowych metod do codziennego nauczania; walcząc o uwagę i zaangażowanie uczniów. Szkoły powinny być miejscem pionierskiego odkrywania nowych technologii; by jeszcze lepiej realizować podstawę programową i ożywiać treści programowe w kontakcie z uczniami. W ten sposób polscy uczniowie mają możliwość zdobycia kompetencji językowych; które są niezbędne we współczesnym; cyfrowym świecie. Bycie "cyfrowym imigrantem i tubylcem" stało się faktem; który jako nauczyciele możemy wykorzystać; by świadomiej korzystać z udogodnień cywilizacyjnych w szkole.
doi:10.35765/eetp.2020.1555.05 fatcat:cinb2govnrfazdtrn6foabzncu