Simulation of Inconel 718 alloy machining with respect to the modified material model

Wojciech Zębala
2016 Mechanik  
The paper presents simulation researches of the aeroplane part machining. A simulation model of Inconel 718 alloy machining based on the Lagrangian formulation contains the Johnson-Cook material model. The dependence of simulation results from the material model formulations (plastic strain, strain rate and temperature) was presented. KEYWORDS: simulation of machining, Inconel 718, material model W artykule przedstawiono badania symulacyjne obróbki części lotniczej. Model symulacyjny skrawania
more » ... ulacyjny skrawania stopu Inconel 718, zbudowany w oparciu o sformułowania Lagrange'a, zawiera model materiałowy Johnsona--Cooka. Zaprezentowano zależność wyników obliczeń symulacyjnych od charakterystyk modelu materiałowego, opisujących odkształcenie plastyczne, prędkość odkształcenia i temperaturę. SŁOWA KLUCZOWE: symulacja obróbki, Inconel 718, model materiałowy
doi:10.17814/mechanik.2016.5-6.70 fatcat:5xmqg4tambfk7ay4jlincnsrpu