Case 6

Shinji Yamamoto, Hazuki Matsuda, Phyo Kim, Koichi Iwatsuki, Kyongsong Kim, Satoshi Yamaguchi
2014 Spinal Surgery  
doi:10.2531/spinalsurg.28.35 fatcat:y45eemxzqbenlccss6afx7wp7y