Köpeklerde Vektör Kaynaklı Hastalıkların Araştırılması

Özkan ASLANTAŞ, Bekir ÇELEBİ, Selma USLUCA
2020 Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
In this study, a total of 186 blood samples were collected from kennel dogs consisting of 104 male and 82 female in five provinces (Mersin, Adana, Hatay, Gaziantep and Batman) of Turkey, and evaluated using molecular methods for the presence of canine vector-borne diseases (CVBDs). Overall, 10.8% of the sampled dogs were found to be infected with one or more CVBD pathogens investigated. Ehrlichia canis (17/186; 9.1%) was the most common CVBD pathogen, followed by Babesia canis vogeli (5/186;
more » ... s vogeli (5/186; 2.7%) and Hepatozoon canis (1/186; 0.5%), respectively. Co-infection of E. canis with B. canis was detected in 3 (1.6%) dogs. Infection with Rickettsia spp., Coxiella burnetii, Borrelia burgdorferi s.l., Francisella tularensis, Bartonella spp., Leishmania spp., Diroflaria immitis, Diroflaria repens, and Acanthocheilonema reconditum were not detected. No sex association with CVBDs was determined (p>0.05). The result of the study indicates the presence of three CVB pathogens, including the first report of B. canis and H. canis in the studied provinces. Köpeklerde Vektör Kaynaklı Hastalıkların Araştırılması Özet: Bu çalışmada, Türkiye'nin beş farklı ilindeki (Mersin, Adana, Hatay, Gaziantep ve Batman) köpek barınaklarından alınan 186 (104'ü erkek ve 82'si dişi) kan örneği vektör kaynaklı nakledilen patojenler yönünden moleküler yöntemlerle araştırıldı. İncelenen örneklerin %10.8'inin en az bir veya birden fazla patojen ile enfekte olduğu tespit edildi. Ehrlichia canis (17/186; %9.1) en yaygın vektör aracılı nakledilen patojen olup, bunu sırasıyla Babesia canis vogeli (5/186; %2.7) ve Hepatozoon canis (1/186; %0.5) izledi. E. canis ve B. canis ortak enfeksiyonu 3 (%1.6) köpekte tespit edildi. Rickettsia spp., Coxiella burnetii, Borrelia burgdorferi s.l., Francisella tularensis, Bartonella spp., Leishmania spp., Diroflaria immitis, Diroflaria repens ve Acanthocheilonema reconditum enfeksiyonu saptanmadı. Vektör aracılı nakledilen patojenler yönünden pozitif bulunan köpeklerde yaş ve cinsiyet yönünden istatistiksel olarak önemli bir fark belirlenmedi (p> 0.05). Çalışılan illerde köpeklerde vektör aracılı nakledilen patojenlerden üçünün varlığı gösterilmiş ve çalışılan illerde ilk kez B. canis ve H. canis varlığı tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Köpek, Moleküler karakterizasyon, Vektör kaynaklı patojen.
doi:10.31196/huvfd.792147 fatcat:var5nigahzfinpzh5ixcwdqmta