STAGES OF LEGAL PROCEEDINGS OF ECONOMIC PROCEDURE

N.O. Petrenko
2020 Scientific notes of Taurida National V I Vernadsky University Series Juridical Sciences  
Відповідно до статті 12 Господарського процесуального кодексу України, господарське судочинство здійснюється у формі наказного провадження та позовного провадження. Форма, за якою здійснюється судочинство в господарських судах у більшості справ,-це позовне провадження. Тобто саме в порядку позовного провадження та розгляду позовів, із якими особи звертаються до господарського суду, вирішується більшість господарських спорів. Судовий процес, зокрема і господарський, є структурованим та
more » ... м. Існування певної послідовності дозволяє зробити захист та вирішення судової справи ефективним, динамічним та зрозумілим для учасників провадження. Така послідовність виражається у стадіях господарського судочинства, дослідженню яких присвячена дана стаття. Так, стадії господарського судочинства -це послідовність процесуальних дій, які здійснюються в певній черговості, яка визначається Господарським процесуальним кодексом України й оформлюється судовим актом (ухвала суду, рішення суду, постанова тощо). Питання стадій та їхнього змісту має не тільки теоретичний, а і практичний характер, оскільки учасник провадження, який володіє інформацією, на якій стадії розгляду перебуває справа, знає, які процесуальні дії можуть учинятися ним та іншими учасниками процесу. У господарському судочинстві можна виділити такі стадії позовного провадження: 1) відкриття провадження у справі; 2) провадження з підготовки справи до судового розгляду; 3) розгляд справи по суті; 4) виконання судового рішення, ухваленого судом; 5) апеляційний розгляд справи; 6) касаційний перегляд справи. Кожна зі стадій має свої суб'єктний склад, мету та завдання. Послідовне дослідження зазначених вище компонентів надасть можливість розкрити призначення кожної стадії та її значення для досягнення загальної мети судового розгляду справи. Ключові слова: господарське судочинство, позовне провадження, стадії господарського судочинства, підготовче провадження, розгляд справи по суті.
doi:10.32838/2707-0581/2020.2-1/26 fatcat:zvxhzfc67rafdkpsymo5kne3yi