Buddhistisk retorikk i Reichelts liturgiske kontekstualisering: En hermeneutisk utfordring

Notto R. Thelle
2020
Buddhistisk retorikk i Reichelts liturgiske kontekstualisering: En hermeneutisk utfordring NOTTO R. THELLE Rolv Olsen, "Prevailing Winds": An Analysis of the Liturgical Inculturation Efforts of Karl Ludvig Reichelt (Doctoral Disputation, Studia Missionalia Svecana CIV), Lund: Centre for Theology and Religious Studies, 2007. De meste av litteraturen om Karl Ludvig Reichelt og hans arbeid blant kinesiske buddhister har vaert preget av den skandinaviske konteksten, eller basert seg på det
more » ... som har vaert tilgjengelig på vestlige språk. De grundigste studiene er utvilsom gjort av Filip Riisager i hans to bøker, Forventning og opfyldelse (1974) og Lotusblomsten og korset (1998), en imponerende dokumentasjon som forhåpentlig blir videreført. Håkan Eilerts interessante Boundlessness (1974) idealiserer Reichelt som en grenseprengende brobygger mellom kristendom og buddhisme på en måte som ikke har basis i virkeligheten. Eric J. Sharpes Karl Ludvig Reichelt: Missionary, Scholar and Pilgrim (1984) er nok den boken som mest bevisst og kritisk har forsøkt å beskrive Reichelt i hans skandinaviske og kinesiske kontekst, men den er litt for knapp til
doi:10.48626/ntm.v62i3.4189 fatcat:rqp3u2ibw5cihh7svrametniu4