1 Eylül Sonrası Türk-Amerikan İlişkileri ve Karikatüre Yansıması

Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Süreli Dergi, Murat Erdem, Yrd Doç, Üniversitesi Fakültesi, Siyasi Karikatür, Türk-Amerikan İlişkileri, Eylül Saldırıları, Göstergebilim
unpublished
Öz Bu çalışmanın amacı hem Türk-Amerikan ilişkileri hem de Amerika ile Batı açısından tarihsel ve siyasal bağlamda bir milat olarak kabul edilen 11 Eylül ardından ortaya çıkan süreçte yaşanan olayları karikatürlere yansıyan boyutuyla ortaya koymak ve incelemektir. Böylece, yakın dönemde yaşanan daha çok siyasi tanımlama içinde ele alınan gelişmeleri farklı bir pencereden özellikle Türk kamuoyuna sunulan Amerikan imgesi açısından değerlendirmek olanağı elde edilecektir. Çalışmanın özgün ve temel
more » ... anın özgün ve temel malzemesi olan karikatürler, Türk kamuoyunun gündeminde yer almış ve hem toplumun düşünce ve eğilimleriyle ilgili ipuçları vermiş, hem de bir ileti olarak kamuya belli bir görüş ve düşünceyi sunmaktadır. Ele alacağımız konular tarihsel izlence takip ederek, 11 Eylül saldırıları, 2. Körfez Savaşı, 1 Mart Tezkeresi ve Çuval Hadisesi ve Büyük Ortadoğu Projesi gibi ulusal ve uluslararası olayları içermektedir. Bu olayların gerçekleştiği tarihlerde yayınlanmış olan karikatürler toplanarak tematik olarak sınıflandırılmış ve göstergebilimsel açıdan çözümlenerek yaşanan sürece farklı bir perspektiften bakış açısı yansıtılmıştır. Çalışmamızda örneklenen karikatürler üzerinden oluşturulan temsillerde ABD'nin hegemonik bir güç olarak hem dünya siyasetine yön veren, hem de ikili ilişkilerde belirleyici bir konumda olduğu görüşü ön plana çıkmıştır. Bununla birlikte, genel olarak her türlü otoriteye muhalif duran ve direniş gösteren bu görsel malzemeler tutum olarak eleştirel bir tutum içinde olduğu gözlemlenmiştir. Abstract This study aims at analyzing the agenda and the issues of Turkish-American relations as reflected in political cartoons in the aftermath of September 11attacks. It is argued that through using and analyzing the political cartoons as the sources reflecting the issues in bilateral relations will create a new perspective which may facilitate a better evaluation of the public agenda of Turkish society. The political cartoons are also considered as cultural texts that may disclose the public thoughts and tendencies relating to the political developments of a given era. In this study, such bilateral issues as September 11 Attacks and War on Global Terror, The Second Gulf War, March 1 Crisis, the event whereby Turkish soldiers were forced to wear hoods over their heads by US soldiers in Sulaimaniya (2003) and Broader Middle Eastern Projects will be discussed along with semiotic analysis of related political cartoons published in newspapers and humor magazines during these events. The relevant political cartoons that were used in our study presented America as an hegemonic power both in designing the world politics and initiator in bilateral relations It is also seen that cartoons are critical of any power or authority and create a site of resistance for the sake of public opinion.
fatcat:frpe2hida5cbxoa2iylnxxg4ru