Podoba in vloga Matere Zahodnega kraljestva v grobni umetnosti dinastije Han

Nataša VAMPELJ SUHADOLNIK
2015 Asian Studies  
Pričujoči prispevek podrobneje obravnava podobo kitajske starodavne boginje Matere Zahodnega kraljestva, v kitajščini imenovane Xiwangmu 西王母. Xiwangmu je v mitološki tradiciji prikazana kot boginja, ki poseduje eliksir nesmrtnosti in prebiva v Zahodnem raju na magični gori Kunlun 崑崙. Njeno podobo je mogoče opazovati v stenskem slikarstvu, na lakiranih izdelkih, bronastih ogledalih, največkrat pa se pojavi kot reliefna podoba na kamnih ali opekah, ki so sestavljale grobne komore ali posamezne
more » ... plje na površju grobne zasnove dinastije Han (206 pr. n. št.–220 n. št.). Literarna tradicija razkriva večfunkcionalno vlogo matere s številnim atributi, ki se razvija skladno s spreminjajočimi se vrednotami družbenih mitoloških konceptov. Kakšna je njena podoba in kakšno vlogo prevzema v širšem kozmološkem konceptu v grobni umetnosti dinastije Han, je osrednja problematika pričujočega prispevka.
doi:10.4312/as.2015.3.2.197-212 fatcat:wufbyugvuva4jjzuys2wodvwhm