PATHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS IN HYPER-AND HYPOKALEMIA

Anamaria-Cristina Brumar, M Neamţu
2010 ESSAYS AMT   unpublished
Potassium, the most abundent intracellular cation is essential for the life. Potassium is obtained through the diet. Gastrointestinal absorption is complete, resulting sometimes an excess intake of about 1mEq/kg/day (60-100 mEq). This excess is excreted through the kidneys (90%) and the gut (10 %). Potassium homeostasis is maintained predominantly through the regulation of renal excretion. The most important site of regulation is th cortical collecting tubule, where aldosteron receptors are
more » ... ent. The importance of potassium in the human body is reflected through the main role in the rest potential, in the ionic and fluid ballance and in the pH ballance. The potassium disorders can determine severe, sometimes life-threatening clinical situations. We propose to present the pathological mechanisme that appears in the potassium disordes. Cuvinte cheie: potasemie, hiperpotasemie, hipopotasemie Rezumat: Potasiul, cationul major intracelular, este esenţial pentru viaţă. Obţinut prin aport alimentar, potasiul este absorbit complet din tractul gastrointestinal, realizând uneori situatii cu exces de aport, mai mari decat necesarul zilnic de 1mEq/kg/zi (60-100 mEq). Excesul este eliminat apoi pe cale renală (90%) şi fecală (10 %). Homeostazia potasiului este menţinută în principal prin reglarea excreţiei renale, la nivelul corticalei tubilor colectori, unde există receptori pentru aldosteron. Importanţa potasiului în organism se reflectă prin rolul său principal în potenţialul membranar de repaus, în echilibrul ionic şi lichidian intracelular şi în realizarea echilibrului pH-ului. Dezechilibrele potasemiei determina situaţii clinice cu diferite grade de severitate, uneori ameninţătoare de viaţă. Articolul de faţă propune explicarea principalelor mecanisme fiziopatogenice întâlnite în dezechilibrele potasemiei.
fatcat:3f4xotjkyzdxvmkmixy75mqx5a