Açık Veri ve İş Zekâsı Teknolojisi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dava Verileri Üzerine Bir Değerlendirme

Muhammet DAMAR, Dilek KARAMAN
2021 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi  
Son yıllarda dünyada açık veriye artan bir ilgi söz konusudur. Kurumların faaliyetlerini daha şeffaf ve verimli sürdürebilmeleri, hesap verilebilmeleri ve vatandaşın bilgilenmesi için, açık veri önemlidir. Kurumlar şeffaflık ilkesine bağlı kalarak faaliyet verilerini kamuya açabilmeli ve araştırmacıların bu veriden daha fazla faydalanmalarına imkân vermeleri gerekmektedir. Bu sayede kamu kurumlarındaki mali ve yönetimsel sorunlar veri merkezli ve bilimsel çerçevede kolayca sorgulanabilecektir.
more » ... u çalışmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açık veri olarak sunduğu dava verileri, iş zekâsı teknolojisi ile analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında hukuk verilerinin seçilmesinin nedenleri hukuk verilerinin özünde bir sorundan kaynaklanması, bu verinin sorunun kaynağını tespit etmede nitelikli veri olarak kabul edilmesi, veri setinin açık olarak paylaşılmış olması ve Türkçe literatürde hukuk verilerini kullanan çalışmalara nadiren karşılaşılması olarak gösterilebilir. Açık verinin tercih edilmesindeki neden ise fikri mülkiyet kanunu ile konunun herkesce bağlacı olan lisans hakkı mevzuatından bağımsız olması ve araştırmacıların açık hükümet verilerinden özgür bir şekilde faydalanabilme imkânıdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davaların %72,16'sında davalı, %10,84'ü borçlu taraf olarak bulunmaktadır. Dava dosya konuları değerlendirildiğinde, en yoğun açılan üç dava konusu sırasıyla; imar planı iptali (10.671), idari cezanın iptali (5.513), personel işleri hakkında davalar (1.628) şeklindedir. İmar planının iptali davasının yoğun olması, imar planı yapan birim faaliyetlerinin sorgulanmasını gerektiren önemli bir bulgudur. Geliştirilen uygulama, seçilen verinin konusu ve alanı, içerik bakımından niteliği ve kullanılan teknoloji gibi nedenlerden ötürü özgün bir çalışmadır.
doi:10.31200/makuubd.899741 fatcat:n4nmz3aqtvghjlwnggzhg4cnmm