A REVIEW ON THE CONTRIBUTION OF PLAY MEASUREMENT TOOLS IN EVALUATION OF THE CHILD'S DEVELOPMENT AREAS
Oyunu Ölçme Araçlarının Çocuğun Gelişim Alanlarını Değerlendirmedeki Katkısı Üzerine Bir Derleme Çalışması

Beste COŞKUNMERİÇ, Gülçin KARADENİZ
2022 Humanistic Perspective  
Oyun, çocuğun yaşamında gelişim alanlarını etkilemesi sebebiyle büyük önem taşır. Çocuklar oyunda, bilişsel, fiziksel ve sosyal-duygusal olmak üzere gelişimsel becerilerini ortaya koyma ve geliştirme fırsatı bulurlar. Bu bağlamda, oyun gelişim araştırmalarının önemli bir konusu haline gelmektedir. Bu çalışmada oyuna dair Türkiye'de yapılan araştırmalarda geliştirilen ya da Türkiye için geçerlik güvenirlik çalışmaları yapılan ölçeklerin belirlenmesi ve bu ölçeklerin çocukların gelişim alanları
more » ... kkında verdiği bilgilerin betimlenerek derlenmesi amaçlanmıştır. Bunun için ULAKBİM, Google, Google Akademik ve YÖK TEZ veri tabanlarında; oyun, geleneksel oyun, dijital oyun, oyun araştırmaları, ölçek, oyun davranışı, ebeveyn oyunu, gelişim alanları, oyunculuk anahtar kelimeleri ile tarama yapılmıştır. Yapılan çalışmaların değerlendirilmesinin ardından 4 adet Türkiye'de geliştirilen ve 7 adet Türkiye'ye uyarlanan olmak üzere toplam 11 ölçek araştırmaya dahil edilmiştir. Ölçeklerin, benzer alanları araştırsalar da alt boyutlarının hizmet ettiği bilişsel, sosyal-duygusal ve fiziksel olmak üzere gelişim alanına göre birbirlerinden farklılaşmakta olduğu gözlenmiştir. Sonuç olarak, bu derleme çalışmasının oyun alanında araştırma yapmak isteyen araştırmacılar için öneri niteliği taşıması ve çocukların gelişim alanları hakkında bilgi edinmeyi amaçlayan çalışmalara katkı sağlaması hedeflenmiştir.
doi:10.47793/hp.1111762 fatcat:b73a7yfxmve2fmiffoa3nmyxgq