Τα διαδικαστικά συστήματα που δύναται να λάβουν χώρα στη διαιτησία [article]

Θεοδώρα Δεληογλάνη, Democritus University Of Thrace
2021
Keywords: Αrbitration, procedure, applicable law, arbitral tribunal, power of the parties, power of the arbitral tribunal. Abstract In this thesis we will deal with the issue of procedural formations, which can take place in an arbitration. Arbitration is divided into voluntary arbitration (occasional or institutional), mandatory and compulsory.
doi:10.26257/heal.duth.12338 fatcat:fod4klvg7neytawt5a65yyh6fu