АКСІОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ СВІТОГЛЯДУ НА САМООРГАНІЗАЦІЮ СОЦІАЛЬНОГО ВІДЧУЖЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Володимир Будз, Ігор Гоян
2021 DÉBATS SCIENTIFIQUES ET ORIENTATIONS PROSPECTIVES DU DÉVELOPPEMENT SCIENTIFIQUE VOLUME4   unpublished
ID: 0000-0002-9245-7571 Будз Володимир Павлович канд. філос. наук, доцент, докторант кафедри філософії Львівський національний університет імені Івана Франка ORCID ID: 0000-0003-2548-0488 Гоян Ігор Миколайович д-р. філос. наук, професор, професор кафедри соціальної психології Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника УКРАЇНА Світогляд, який у феноменологічному аспекті реалізується як уявлення про специфіку світу та як стійкі переконання особистості про властивості і природу
more » ... астивості і природу речей мотивує діяльність людини на аксіологічному рівні. У цьому аспекті ми погоджуємося з міркуваннями К. Ясперса, який вважає, що «...світогляд -це не лише знання, він розкривається в оцінках, облаштуванні життя, долі, у пережитій ієрархії цінностей... Коли ми ведемо мову про світогляди, маємо на увазі ідеї, останнє і всеціле в людині, тобто -суб'єктивно як переживання, зусилля, спосіб міркувань, а об'єктивно -як предметно сформований світ» [1, c. 13]. Таким чином світогляд -це система ідей та переконань про природний та соціальний світ та водночас про ієрархію цінностей в цих світах. Будь-який тип світогляду, навіть буденний, не кажучи про філософський, ґрунтується на системі цінностей, які мають відповідну ієрархію. Звідси така система цінностей стає своєрідною «матрицею» життєдіяльності людини та суспільства, вона визначає особисту долю кожної людини та хід історії цілих народів. Саме система цінностей визначає специфіку поведінки та діяльності не тільки окремої людини впродовж її життя у контексті оптимістичного чи песимістичного світовідчуття, але й великих соціальних груп впродовж їхньої історії, мотивуючи їх до певного типу активності чи навіть до бездіяльності, до миролюбної або ж загарбницької політики. У цьому аспекті «...світогляд суспільства, а в цілому його філософія... суттєво впливають на способи взаємодії із зовнішнім середовищем... Тому майбутнє нації формується у її поглядах, її ідеології, у свідомості громадян» [2, с. 4]. В такому сенсі інтерсуб'єктивні та суспільні відносини, які розгортаються в тих чи інших суспільствах на даний час, та які будуть мати місце в майбутньому залежать від специфіки домінуючого типу світогляду на філософському та ідеологічному рівні. У цьому аспекті, наприклад, суспільства з домінуванням в державній ідеології атеїзму та ті суспільства, в яких на державному рівні домінує релігійність будуть мати відмінні результати у способах ставлення до певних цінностей, зокрема до людини. Так само віруюча та невіруюча людина у своєму житті керуються різними типами сприйняття світу, а також визначенням мети і сенсу свого життя, які, в свою чергу, визначають її оптимістичне чи песимістичне ставлення до зовнішнього світу. Світогляд на аксіологічному рівні безпосередньо впливає на самоорганізацію соціальної інтеграції чи соціального відчуження, оскільки
doi:10.36074/logos-05.02.2021.v4.22 fatcat:rqjdrzkycnfkjcutmmuu5yyvje