Income Mixes. Work and Income Beyond Full Employment
Kombinování příjmů. Práce a příjmy mimo hlavní zaměstnání

Georg Vobruba
1999 Czech Sociological Review  
By introducing the term 'income mixes' the article covers different patterns of practices of combining incomes from different sources. In the development of modern capitalist societies the change in these patterns follows a reconstructable order. The article offers a description of the changing patterns of income mixes, links the development in Western capitalist societies with the development in the new reform societies in Central and Eastern Europe, and outlines some political consequences
more » ... cal consequences for the future development of income mixes. The main aim is to reorient the social scientific perspective from a normative commitment to full employment to empirical and analytical attention to people's actual income strategies. I. Úvod Je skutečně překvapující, že asi čtvrt století po zániku plné zaměstnanosti v západních kapitalistických společnostech je v politice a vědě nezaměstnanost a podzaměstnanost (underemployment) ještě stále považována za úchylku od normy. Existují nejméně dva důvody, proč je taková perspektiva zavádějící. Za prvé, vede k politickým doporučením, která nemají naději na úspěch. Rostoucí počet vědců se shoduje v tom, že žádná politická síla nemůže úspěšně zavést plnou zaměstnanost, ale důsledky z tohoto poznání nevyvozují. Někteří se snaží nahradit analýzu zaměřenou na relevantní subjekty osobní angažovaností za plnou zaměstnanost a "bránit se" [Wilson 1996/97: 570], ať už to znamená cokoliv. Někteří prostě rezignují [Sheak 1995: 54]. Většina politických návrhů se dosud týká standardní práce, tedy závislého zaměstnání se standardní pracovní dobou (která se v různých společnostech liší) a s platem, který je nejméně tak velký, aby zaměstnanec nežil v chudobě a chudoba mu nehrozila [cf. The Council... 1997; World... 1995; White... 1994; kritika cf. Vobruba 1995]. Dalším důvodem je, že koncentrace na standardně chápanou práci vede k přehlédnutí strategií, které lidé používají k tomu, aby se vyrovnali s jejím nedostatkem. V realitě plynou jejich příjmy z různých zdrojů, jinými slovy, tito lidé se snaží zajistit si kombinaci příjmů. Termínem "kombinování příjmů" (income mixes) označuji různé způsoby míšení příjmů z různých zdrojů. Z dlouhodobého hlediska se tyto způsoby mění, ale ne náhodně; jejich změna má řád, který je možné zrekonstruovat. Zaměřením na kombinování příjmů chce tento článek přispět k reorientaci pohledu na vývoj práce a příjmů. Cílem je historická a geografická relativizace plné zaměstnanosti * ) Veškerou korespondenci posílejte na adresu: Prof. Dr. Georg Vobruba,
doi:10.13060/00380288.1999.35.2.05 fatcat:6tbvgti5fvg6nao2x646sp57am