PRIMJENA THOMSONOVOG PRELJEVA U MJERENJU PROTOKA U KANALIZACIJI

Igor Dundović, Lidija Tadić
2011 e-GFOS  
Sažetak: Rad prikazuje osnovne zakonitosti strujanja preko Thomsonovog preljeva koji se često koristi upravo za hidraulička mjerenja protoka. Osim teorijskih postavki, u radu će se prikazati rezultati provedenih mjerenja protoka u kanalizaciji jednog dijela grada Valpova radi kalibracije protoka matematičkog modela kanalizacijskog sustava. Ključne riječi: mjerenje, protok, kanalizacijski sustav, Thomsonov preljev, kalibracija Abstract: This paper presents basic principles of flow over the
more » ... h weir that is often used specifically for hydraulic discharge measurements. Besides the theoretical part, paper will show results of applying V-notch weir in discharge measurments in sewage system of one part of the Valpovo in order to provide data for discharge calibration of sewage mathematical model.
doi:10.13167/2011.2.10 fatcat:k2hgvi7gbfhhrmu5r6lsjv3l3q