Negotiating Narrative Identity in Intercultural Contexts - the Role of Applied Theatre

Heidi M. Haraldsen, Siri Ingul
2017 Journal for Research in Arts and Sports Education  
The aim of this study is to investigate how applied theatre can facilitate arenas and methods to support identity development particularly favorable to an intercultural context, explored through the concept of narrative identity. Identity and identity processes may be extra challenging to people with intercultural backgrounds. Research shows that how you master your identity affects how you master your life. A case study of two intercultural applied theatre projects was used to address the
more » ... rch question. The article builds on the experiences of two drama teachers and one teaching artist / artistic leader. The interpretation and analysis of the theory related to practice makes visible how aesthetic processes of negotiating and staging life stories (narratives), through applied theatre methods, facilitate participant's exploring, constructing, re-constructing and meta-reflecting own identity. Sammendrag Denne studien tar utgangspunkt i konseptet narrativ identitet og undersøker hvordan anvendt drama kan tilby en arena og metoder som støtter en identitetsutvikling som er spesielt gunstig i interkulturell kontekst. Forskning understreker at hvordan et individ mestrer identiteten sin påvirker hvordan livet mestres. Identitetsprosesser kan vaere ekstra utfordrende for mennesker med interkulturell bakgrunn. Artikkelen baserer seg på erfaringene til to dramalaerere fra et anvendt teaterprosjekt og en teaching artist / kunstnerisk leder fra et annet, begge prosjektene opererer i interkulturell kontekst. Tolkning og analyse av teori relatert til praksis synliggjør hvordan estetiske forhandlingsprosesser og iscenesettelse av livshistorier (narrativ) tilrettelegger for at deltakere får utforske, konstruere og rekonstruere, samt meta-reflektere over egen identitet. Søkeord: Narrativ identitet; interkulturell identitet; anvendt teater; estetisk utdanningspraksis; interkulturell utdanning
doi:10.23865/jased.v1.536 fatcat:h6pqwoq5xvezlgmg33v3polqji