Cardiovascular changes in critically ill patients and nursing interventions
Kritik hastalarda kardiyovasküler değişiklikler ve hemşirelik girişimleri

Sevda Türen
2015 Journal of Cardiovascular Nursing  
doi:10.5543/khd.2015.002 fatcat:d7grq727tzgdzmtdd5emhk3674