Najranija recepcija Marxove misli među Južnim Slavenima u Habsburškoj Monarhiji i Srbiji (1848. – 1871.)

Matko Globačnik
2017 Hrvatsko-srpski/srpsko-hrvatski interkulturalizam danas: zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Desničini susreti 2016.   unpublished
Izvorni znanstveni članak Sažetak: Hrvatska, srpska i slovenska historiografi ja, čak i kada je djelovala u okviru iste države, nikada nije bila jedinstvena u svojoj metodologiji, niti je pokušala komparativnom historijom doći do novih spoznaja u istraživanju najranije recepcije modernih socijalističkih učenja i najranijih početaka radničkog pokreta. Ovaj rad slijedi metodologiju suvremene nemarksističke zapadnoeuropske i sjevernoameričke historiografi je, a iz te perspektive bavi se
more » ... "pretpoviješću" hrvatske, srpske i slovenske socijaldemokracije u vidu istraživanja najranije recepcije Marxove misli među Južnim Slavenima u Habsburškoj Monarhiji i Srbiji. Kao početna vremenska točka rada uzeta su revolucionarna zbivanja 1848., a kao završna Pariška komuna 1871. godine jer su to bili povijesni događaji koji su izazivali intelektualne rasprave, o kojima je opširnije izvještavao hrvatski, srpski i slovenski tisak i u kojima je konačno Marx imao zamjetniju ulogu. Na kraju rada izlažu se rezultati istraživanja dobiveni komparacijom recepcije Marxove misli među Hrvatima, Srbima i Slovencima.
doi:10.17234/desnicini_susreti2016.12 fatcat:o2y4vtx5tvajfdgyhvoxrznfhm