Developing of wear model of construction materials in abrasive soil pulp employing discriminant analysis

2017 Tehnički Vjesnik  
Original scientific paper This paper presents a method of selecting the chemical composition and structure of the surface layer of construction materials to suit the property of the abrasive soil pulp being processed. The experiment was conducted in a laboratory, by the "rotating mass" method. The mathematical model developed for the experiment enables simulation of the wear changes of the construction materials used in soil, depending on changing of chemical composition and structure of the
more » ... struction material and soil humidity. The results produced in the experiment have shown that the wear intensity in gravel soil may be acceptable for both materials containing less than 20 % C+Cr (used in soil with humidity of more than 12 %) and in tribological unfavourable conditions (soil humidity below 6 %), if the C+Cr content in the construction material exceeds 25 %. Razvoj modela trošenja konstrukcijskih materijala u abrazivnoj zemljanoj masi uporabom diskriminantne analize Izvorni znanstveni članak U radu se opisuje metoda odabira kemijskog sastava i strukture površinskog sloja konstrukcijskih materijala koji odgovaraju svojstvima abrazivne zemljane mase koja se obrađuje. Eksperiment je proveden u laboratoriju metodom "rotirajuće mase". Matematičkim modelom razvijenim za eksperiment omogućena je simulacija promjena u trošenju konstrukcijskih materijala korištenih u zemlji ovisno o promjeni kemijskog sastava i strukture konstrukcijskog materijala i vlažnosti zemlje. Rezultati pokazuju da intenzitet trošenja u šljunčanom tlu može biti prihvatljiv za materijale koji sadrže manje od 20 % C+Cr (upotrebljene u tlu s vlažnošću višom od 12 %) kao i u tribološki nepovoljnim uvjetima (vlažnost tla ispod 6 %), ako je sadržaj C+Cr u konstrukcijskom materijalu viši od 25 %.
doi:10.17559/tv-20140422230704 fatcat:h5hzxcoiljdebjhvqrzgaixobm