Galbraith néhány elfeledett mozaikja John Kenneth Galbraith: Economics, Peace and Laughter. Houghton Mifflin Company, Boston, 1971, 382 oldal

Szabolcs Pásztor
2015 Competitio  
A XX. század második felének egyik legismertebb közgazdásza, a kanadai származású John Kenneth Galbraith az amerikai liberalizmus legfőbb szószólója volt. Aktív tevékenységet folytatott a Demokrata Pártban és különböző pozíciókat töltött be a Franklin D. Roosevelt, Harry S. Truman, John F. Kennedy és Lyndon B. Johnson elnöksége idején. Ráadásul a Kennedy érában az Amerikai Egyesült Államok indiai nagykövete is volt. Mindezek mellett a Harvardi Egyetem közgazdaságtan professzoraként rendkívül
more » ... raként rendkívül termékenynek bizonyult, ugyanis nem kevesebb mint négy tucat könyvet írt. Részben ennek, illetve szókimondó attitűdjének köszönhette, hogy munkásságának évei alatt a világ legismertebb közgazdászai között tartották számon. A magyar olvasóközönség leginkább az olyan hazai kiadásban is megjelent munkáit ismeri, mint Az új ipari állam (The New Industrial State, 1967), az Egy kortárs emlékei (A Life in Our Times, 1981), A bőség társadalma (The Affluent Society, 1958). Azonban számos olyan könyve is van, amely valamilyen oknál fogva a hazai közgazdász szakma látókörén kívül esett/esik. Ezek közé tartozik például a magyar fordításban soha meg nem jelent Economics, Peace and Laughter című munka. A könyv mindamellett, hogy értékes számvetést ad a szerző által közgazdászként, politikusként, nagykövetként, irodalomkritikusként, regényíróként és általános kritikusként megélt rendkívül mozgalmas 1960-as évekről, olyan értékes mozaikokat is elénk tár, amelyek még a harmadik évezred elején is megfontolandóak. De ezen túl mégis miért érdemes kezünkbe venni egy 1971-ben kiadott könyvet? A válasz nagyon egyszerű és kézenfekvő: Galbraithnek sok mindenben, ráadásul máig hatóan igaza volt, és megállapításait sokan méltatlanul hagyják figyelmen kívül. 1 A könyv négy nagy fejezetre oszlik, amelyekben Galbraith egymást jól kiegészítő, de önmagában is értékes esszéket közöl. Az első a Közgazdaságtan (Economics) címet viseli. Ebben a részben a szerző egészen a keynesi forradalomig nyúl vissza a Hogyan jött Keynes Amerikába (How Keynes Came to America) című írásával. Ez a rész viszi tovább Galbraith
doi:10.21845/comp/2015/1/6 fatcat:3w6cyh2vrraltpaktnjpxvhofe