Erken Gelişme Döneminde Uygulanan Kısıtlı Suyun Çayır Düğmesi (Poterium sanguisorba)'nde Verim ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi Üzerine Bir Ön Araştırma

Tuğçe ÖZDOĞAN ÇAVDAR, Mahmut TEPECİK, Hakan GEREN
2021 ISPEC Journal of Agricultural Sciences  
Bu çalışma, farklı sulama dozlarının çayır düğmesi (Poterium sanguisorba) (Bünyan 80 çeşidi) bitkisinde ot verimi ve bazı verim özellikleri üzerine etkilerini incelemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırma, 2019 yılının kış yetişme döneminde, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nde, kontrollü iç ortam koşullarında saksı denemesi olarak gerçekleştirilmiştir. Tesadüf parselleri deneme desenine göre dört tekerrürlü olarak yürütülen denemede beş farklı sulama dozu (tarla
more » ... nin (TK) %20-40-60-80-100) incelenmiştir. Çalışmada, bitki boyu, kuru ot verimi, kuru kök ağırlığı, ham protein oranı ve bitkideki; azot (N), fosfor (P), potasyum (K), kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) elementlerinin analiz oranları gibi bazı özellikler incelenmiştir. Denemede, sulama dozlarının incelenen tüm özellikler üzerinde istatistiksel olarak %1 düzeyinde önemli etkilerinin olduğunu göstermiştir. En yüksek kuru ot verimi %80, en düşük kuru ot verimi ise %20 sulama uygulamasından elde edilmiştir. Su kıtlığı arttıkça bitki besin maddeleri ve ham protein konsantrasyonu azalmıştır.
doi:10.46291/ispecjasvol5iss2pp362-371 fatcat:bistk7kzajatnnsx66puttsrb4