Date preliminare despre un edificiu romano-bizantin descoperit la Hârşova (campaniile 1990-1992)

Oana Damian, Paul Damian
1997 Cercetări Arheologice  
Situaţiile arheologice ce constituie obiectul prezentării de faţă au fost prilejuite de o săpătură, iniţial de salvare, desfăşurată la Hârşova în 1990 şi reluată, cu un ca-racter sistematic. în 1992. Cercetarea a fost determinată de descoperirea fortuită a unui zid de piatră legal cu mortar ca urmare a săpării unui şanţ în vederea instalării unei conducte pentru alimentarea cu apă a unui bloc de locuinţe de pe traseul str. Cetăţii, aproape de intersecţia cu str. Alexandru cel Bun, chiar pe
more » ... vestică a dealului pe care se înalţă cetatea Hârşovei 1 . Zidul, degajat 2 atunci pe o lungime de 8.60 m. avea o lăţime de 0,80 m. era oriental est-vest şi apărea puternic démantelât. înălţimea sa vizibilă în suprafaţa degajată de excavator variind de la 0,20 la 0,75 m. întreţesut cu acest zid, a mai apărut unul, demontat din vechime, precum şi un pavaj, demontat în cea mai mare parle, din dale de cărămidă, fapt ce ne-a făcut să credem că ne găsim în faţa limitei nordice a unei construcţii, numită în mod convenţional "edificiu", construcţie ce se întindea deci spre sud. Ca atare, cercetarea s-a desfăşurat în 1990 şi 1992 prin intermediul a două secţiuni, una (SI) având dimensiunile de 24 x 4 m, orientată nord-sud, peipendiculară pe zidul amintit, cealaltă ( S II ) de 15 x 2 m, orientată est-vest, peipendiculară pe prima, secţiuni unnărind să cerceteze zidul şi să surprindă limitele de sud şi respectiv de est ale edificiului. Deşi zona a fost puternic afectată de intervenţii moderne, am putui stabili in linii mari următoarea succesiune stratigrafică: stratul 1 -depunere contemporană, conţinând pietre, cărămizi, pământ adus s.a.; stratul 2 -pământ Hălbui-cenuşiu compact, conţinând pietre, cărămizi, resturi de construcţii moderne şi o serie de gropi; stratul 3 -pământ cenuşiu măzăros, conţinând pietre, pigmenţi de cărbune, lentile de pământ galben, fragmente de cărămizi, oase, pigmenţi şi bucăţi de mortar ce ar putea reprezenta nivelul medieval târziu; stratul 4 -pământ cenuşiu cu tentă gălbuie, mai compact, conţinând pigmenţi de mortar şi de 231 www.mnir.ro
doi:10.46535/ca.10.07 fatcat:4lhcgpxagbhyfodfoifi4fj4i4