Analiza zarządzania wynagrodzeniami w organizacjach nowej gospodarki w Polsce / Analysis of compensation management in new economy organizations in Poland

Tomasz Kawka
2016 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
doi:10.15611/pn.2016.429.08 fatcat:qacsxi44nrd2pfqdkq5hqpygly