ПРЕКРШАЈНИ НАЛОГ

Иван Милић
2017 БЕЗБЈЕДНОСТ ПОЛИЦИЈА ГРАЂАНИ  
Aутор у овом раду говори о прекршајном налогу каоновом институту у Закону о прекршајима Републике Србије. У раду једат приказ законског решењa, те се не улази у теоријска образложењаовог института, с обзиром на то да прекршајни налог представљановину у Закону о прекршајима Републике Србије. На почетку радаговори се о односу прекршајног налога и наплате новчане казне наместу извршења прекршаја. Затим се указује на садржину, као и на поукеи упозорења из прекршајног налога. На крају, аутор говори
more » ... о начинуиздавања прекршајног налога одређеним учиниоцима прекршаја, гдепостоје значајна одступања од основног начина кажњавања.
doi:10.7251/bpgbl1215243m fatcat:yl3hd7ky2zfodcwhaqt4dtcpxy