Εξέλιξη της σύνθεσης του μικροβιώματος σε εκτρεφόμενα ψάρια μετά την εξαλίευση: επίδραση του τρόπου εξαλίευσης [article]

Αικατερίνη Παπαδοπούλου, University Of Thessaly, Αικατερίνη Μούτου
2020
doi:10.26253/heal.uth.12531 fatcat:rwkbyynegvhofpjyfapduj2iva