ANTRENMANLI ÇOCUKLARDA FARKLI İŞ YÜKLERİNİN ANAEROBİK PERFORMANSA ETKİSİ ÖZET EFFECTS OF DIFFERENT WORKLOADS ON ANAEROBIC PERFORMANCE IN TRAINED CHILDREN

Alpay Güvenç, Elif Çalman, Mehmet Fidan, Akdeniz Üniversitesi, Beden Eğitimi, Spor Yüksekokulu, Antalya
2011 Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences   unpublished
Bu çalışmanın amacı, antrenmanlı çocuklarda farklı iş yüklerinin anaerobik güç ve anaerobik kapasite değerlerine olan etkisinin incelenmesidir. Yirmi bir erkek, 26 kız toplam 47 basketbol oyuncusuna (yaş: 13.44±0.54 yıl, vücut ağırlığı: 59.66±11.98 kg, boy uzunluğu: 166.81±11.16 cm) vücut ağırlığının kilogramı başına 60, 70 ve 80 g'lık yükler kullanılarak Monark bisiklet ergometresinde üç farklı Wingate testi uygulanmıştır. Tüm denekler en az 1.5 yıldır düzenli antrenman yapmaktadır. Tekrarlı
more » ... aktadır. Tekrarlı testler çapraz araştırma düzeniyle yapılmıştır. Karşılaştırmalar sonucunda her iki cinsiyet grubu için de 80 gr.kg-1 'lık test yükü ile belirlenen absolut ve relatif anaerobik güç ve kapasite değerlerinin diğer test yüklerinde (60 ve 70 gr.kg-1) elde edilen değerlere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak Wingate testinde en yüksek anaerobik performans değerlerini verebilecek popülasyona özgü optimal test yükünün belirlenmesi problemi henüz tam olarak çözülmüş değildir, ancak 13-14 yaş grubu antrenmanlı çocuklarla yapılacak Wingate testlerinde en az 80 gr.kg-1 'lık test yükünün kullanılması daha uygundur. ABSTRACT The purpose of this study was to investigate the effects of different workloads on anaerobic power and anaerobic capacity in trained children. Wingate tests were performed on a Monark cycle ergometer by using loads of 60, 70, 80 g.kg-1 for body mass on 47 young (21 boys, 26 girls) basketball players (age: 13.44±0.54 years, weight: 59.66±11.98 kg, height: 166.81±11.16 cm). All subjects had been training regularly for at least 1.5 year. Subjects were randomly divided into 3 groups and the three test loads were applied randomly to each group for three test sessions. The results indicate that both absolute and relative anaerobic power and capacity values were higher at 80 g.kg-1 test load compared to the values at other test loads (60 and 70 g.kg-1) in both gender groups. As a conclusion, although the issue of choosing optimal load setting that would elicit the highest possible anaerobic performance values for different populations is not fully resolved, using the loads of at least 80 g per kg body mass would be more appropriate in 13-14 years old trained children.
fatcat:fsiui3crnzcs3afcn4zy6etvem