Spawane złącza doczołowe w mostach kolejowych w świetle kryterium Przydatności Użytkowej Konstrukcji

Bernard Wichtowski
2016 Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review  
Streszczenie Badania rentgenograficzne 155 mostów kolejowych, wybudowanych w latach 1936-1975, wykazały w ich spawanych złączach doczołowych występowanie niezgodności spawalniczych niedopuszczalnych przez normy odbioru. Dla spoin z pęknięciami wewnętrznymi określono ich wytrzymałość zmęczeniową. Analiza takich spoin w mostach na linii Katowice -Tczew wykazała, że są one w stanie bezpiecznie przenosić obciążenia eksploatacyjne. Przy ich analizie zastosowano kryterium Przydatności Użytkowej
more » ... ukcji. Słowa kluczowe: mosty stalowe; złącza spawane; niezgodności spawalnicze Abstract X-ray studies of 155 railway bridges, built between 1936-1975, showed in their welded butt joints occurrence of welding imperfections unacceptable by the standards of reception. For welds with internal cracks the fatigue strength was determined. Analysis of such joints in bridges on the line Katowice -Tczew showed that they are able to carry the load safely during use. For their analysis the criterion of Fitness for Purpose was applied.
doi:10.26628/ps.v88i5.609 fatcat:47zyosdwmnbbtnx2fxnm5lxkzq