ORGANISATION OF THE FEDERAL CONSTITUTIONAL COURT IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

Natalya Paslavska
2014 Visnyk of the Lviv University. Series Law  
У статті проаналізовано поняття та основи правового статусу Федерального Конституційного Суду Федеративної Республіки Німеччини, його місце у системі розподілу влади та організацію діяльності. Ключові слова: Федеральний Конституційний Суд ФРН, Конституція ФРН, конституційне судочинство, правовий статус Федерального Конституційного Суду ФРН.
doi:10.30970/vla.2014.59.317 fatcat:klyqaqjixjh5fpawrm6wvpiy4m