Δημιουργία τίτλου υψηλής ευκρίνειας: Καινοτόμες μορφές εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Περίπτωση Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου:

Αναστάσιος Κωνσταντίνου Ιωσηφίδης
2012
Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή παρουσιάζει την δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ, υψηλής ευκρίνειας, με θέμα τις καινοτόμες μορφές εκπαίδευσης στην Ελλάδα: περίπτωση Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου. Βασικός στόχος είναι η δημιουργική και έγκυρη οπτικοποίηση του υλικού που συλλέχθηκε, με τεχνολογίες βίντεο υψηλής ευκρίνειας και διανομή του σε δίσκο DVD. H εργασία αναλύεται σε τρία μέρη. Το θεωρητικό πρώτο μέρος, αναφέρεται στα ευρήματα της έρευνας πάνω στις καινοτόμες μορφές εκπαίδευσης στην
more » ... α και ιδιαίτερα του ιδρύματος μελετών χερσονήσου του Αίμου, φορέα, στον οποίο επικεντρώθηκε η εργασία και ο οποίος αποτέλεσε τη βάση της οπτικοακουστικής καταγραφής. Σε αυτό το κομμάτι αναλύεται ο τρόπος σχεδιασμού της έρευνας και η οριοθέτηση των σκοπών και στόχων της. Το δεύτερο μέρος, αναφέρεται στα φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του βίντεο και δη στην εικόνα και ήχο υψηλής ευκρίνειας. Συνεχίζοντας γίνεται ανάλυση του βίντεο υψηλής ευκρίνειας, καταγράφοντας τα διάφορα πρότυπα που έχουν εισάγει οι διάφορες κατασκευαστικές εταιρείες στη βιομηχανία του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.Το τρίτο μέρος διαπραγματεύεται το πρακτικό κομμάτι της εργασίας, από τον αρχικό σχεδιασμό της παραγωγής , μέχρι τα στάδια της υλοποίησης, της μετα-παραγωγής και τελικά της ολοκλήρωσης του project και διανομής του σε DVD δίσκο. Περιγράφονται αναλυτικά, το πρότυπο εικονοληψίας που χρησιμοποιήθηκε, τα στάδια επεξεργασίας της εικόνας σε μη γραμμικό σύστημα μοντάζ, η σκηνοθετική προσέγγιση του ντοκιμαντέρ και η τελική συγγραφή του τίτλου DVD.
doi:10.26262/heal.auth.ir.129011 fatcat:zt6ikmoepbh3llyp7znvqyqi4q