Jerzy Bralczyk, Jan Miodek, Andrzej Markowski, Jerzy Sosnowski, Wszystko zależy od przyimka. Bralczyk, Miodek, Markowski w rozmowie z Jerzym Sosnowskim, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2014, ss. 286

Małgorzata Miławska
2014 Poznańskie Studia Polonistyczne Seria Językoznawcza  
Wszystko zależy od przyimka. Bralczyk, Miodek, Markowski w rozmowie z Jerzym Sosnowskim, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2014, ss. 286 Autorzy książki Wszystko zależy od przyimka -Jerzy Bralczyk, Jan Miodek, Andrzej Markowski i Jerzy Sosnowski -zrealizowali na jej stronach pomysł bardzo odważny, oryginalny, a można nawet pokusić się o stwierdzenie, że odrobinę szalony. Trzej słynni językoznawcy zdecydowali się na cykl spotkań, podczas których wymieniali poglądy na temat współczesnej polszczyzny.
more » ... nej polszczyzny. Moderatorem ich dyskusji został znany publicysta i dziennikarz, próbujący z różnym skutkiem -jak sam przyznaje we Wstępie -zapanować nad "krasomówczą swadą" profesorów (s. 7). Efektem tych rozmów jest książka właściwie nie tyle napisana, ile "powiedziana": w formie przypomina zapis audycji radiowej, a taka propozycja jest -co wypada zaznaczyć -wyjątkowo atrakcyjna dla odbiorcy. Tom składa się z 13 rozdziałów (każdy z nich stanowi osobną jednostkę tematyczną) poświęconych zagadnieniom z zakresu kultury języka. Autorzy wielokrotnie podkreślają, że dyscyplina ta obejmuje nie tylko kwestie poprawnościowe, ale i najnowsze tendencje widoczne w polszczyźnie, a takżea może przede wszystkim -stwarzane przez język polski możliwości, "które bywają pokusami, ale stanowią też szansę" (s. 7). Poruszane przez językoznawców problemy są niezwykle aktualne, a opowiada się o nich w sposób prosty i swobodny, dzięki czemu pozycja ta zainteresuje każdego miłośnika polszczyzny. W rozdziale pierwszym, Etykieta i netykieta z przecinkiem w tle, czytelnik znajdzie m.in. dyskusję o e-mailowych formułach powitalnych (w tym odpowiedź na pytanie, dlaczego internauci -szczególnie ci młodsi -wybierają formuły witam, witaj zamiast Szanowny Panie i Szanowna Pani), o przyczynach niedbałości interpunkcyjnej w internecie czy też o medialnej modzie na
doi:10.14746/pspsj.2014.21.2.14 fatcat:43txncwqtngb7lby73xmro4hzy