Een halve eeuw regulering van de financiële sector: observaties en enkele conclusies

C.M. Grundmann-van de Krol
2021 Maandblad voor Ondernemingsrecht  
Een halve eeuw regulering van de financiële sector: observaties en enkele conclusies Voorpublicatie Prof. mr. drs. C.M. Grundmann-van de Krol De auteur schetst de ontwikkelingen van het nationale en Europese financieel toezichtrecht vanaf de periode dat dit rechtsgebied aan belang en omvang heeft gewonnen. Zij beschrijft de in het verleden ontstane bouwstenen (doelstellingen), basisregels en reguleringsarchitectuur die naar haar oordeel nog steeds richtinggevend zijn bij het verder reguleren
more » ... diensten, producten en nieuwe markten. Aandacht wordt besteed aan het steeds verder uiteenlopen van de crosssectorale Wft en de sectorale Europese. Dit artikel uit Maandblad voor Ondernemingsrecht is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker
doi:10.5553/mvo/245231352021007009001 fatcat:gcaacuydyvb5nekn6ebqxd53yy