ANTIFUNGAL POTENTIAL OF PIMPINELLA ANISUM, CARUM CARVI AND CORIANDRUM SATIVUM EXTRACTS. A COMPARATIVE STUDY WITH FOCUS ON THE PHENOLIC COMPOSITION

ADRIANA TRIFAN
2020 Farmacia  
The present study aimed to characterize the phenolic extracts obtained from fruits of Pimpinella anisum L., Carum carvi L. and Coriandrum sativum L. (Apiaceae), and to assess their antifungal activity against main etiological agents involved in onychomycosis and other dermatomycoses (Trichophyton rubrum, T. mentagrophytes, Microsporum canis, M. gypseum and Candida albicans). Total phenolic and flavonoid contents varied from 3.80 ± 0.49 to 24.16 ± 0.82 mg gallic acid equivalents (GAE)/100 g dw,
more » ... ts (GAE)/100 g dw, and 12.51 ± 0.14 to 37.75 ± 0.21 mg catechin equivalents (CE)/100 g dw, respectively. HPLC-DAD-ESI-Q-TOF-MS/MS analysis revealed the presence of chlorogenic acid, dicaffeoylquinic acid, luteolin and apigenin pentoside in all analysed samples. The extracts showed antifungal activity against all tested strains, with minimal inhibitory concentration (MIC) values in the range of 1.25-5 mg/mL. These results provide evidence that phenolic extracts obtained from fruits of P. anisum, C. carvi and C. sativum might be sources of antifungal agents with putative use in onychomycosis. Rezumat Obiectivul studiului de față a fost caracterizarea extractelor polifenolice obținute din fructe de Pimpinella anisum L., Carum carvi L. și Coriandrum sativum L. (Apiaceae) și determinarea activității lor antifungice asupra agenților etiologici majori implicați în onicomicoze și alte dermatomicoze (Trichophyton rubrum, T. mentagrophytes, Microsporum canis, M. gypseum și Candida albicans). Conținutul în polifenoli totali și flavonoide a variat între 3,80 ± 0,49 și 24,16 ± 0,82 mg echivalenți acid galic (GAE)/100 g produs vegetal, și 12,51 ± 0,14 și 37,75 ± 0,21 mg echivalenți catehină (CE)/100 g produs vegetal, respectiv. Analiza HPLC-DAD-ESI-Q-TOF-MS/MS a identificat prezența acidului clorogenic, acidului dicafeoilchinic, luteolinei și apigenol-pentozidei în toate probele investigate. Extractele au prezentat activitate antifungică asupra tuturor tulpinilor testate, cu valori ale concentrației minime inhibitorii cuprinse în intervalul 1,25 -5 mg/mL. În concluzie, extractele polifenolice obținute din fructe de P. anisum, C. carvi and C. sativum reprezintă surse de agenți antifungici cu potențială utilizare în tratamentul onicomicozelor.
doi:10.31925/farmacia.2020.1.4 fatcat:pqpucjopojfhjeyt6sxm43a42i