Instytucja zastępcy senatora w latach 1935–1939

Karol Siemaszko
2019 Przegląd Sejmowy  
doi:10.31268/ps.2019.40 fatcat:w2m5lphnqfc6dgeyvkpawbqobm